Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

Co to są środki ochrony oczu i twarzy?

Wśród wielu podziałów stosowanych dla środków ochrony oczu i twarzy można wyróżnić podział na środki ochrony do użytku zawodowego i pozazawodowego.
Środki ochrony oczu i twarzy do zastosowań zawodowych powinny być stosowane wszędzie, gdzie występują następujące zagrożenia:

  • uderzenie (np. odpryski ciał stałych),
  • promieniowanie optyczne (np. promieniowanie powstające w procesach spawalniczych, olśnienie słoneczne, promieniowanie laserowe),
  • pyły i gazy (np. pył węglowy lub aerozole szkodliwych substancji chemicznych)
  • krople i rozbryzgi cieczy (np. rozbryzgi powstające podczas przelewania substancji ciekłych),
  • stopione metale i gorące ciała stałe (np. odpryski stopionych metali powstające w procesach hutniczych),
  • łuk elektryczny (np. powstający podczas prowadzenia prac pod napięciem).

Środki ochrony oczu i twarzy do zastosowań zawodowych dzielimy na cztery następujące kategorie:

okulary ochronne,
gogle ochronne,
osłony twarzy,
osłony spawalnicze (do tej kategorii ochron oczu zalicza się spawalnicze tarcze, przyłbice, gogle i kaptury).

W środkach ochrony oczu wymienionych kategorii montuje się wizjery, szybki ochronne, siatki lub filtry (do grupy filtrów zaliczamy: filtry spawalnicze, chroniące przed nadfioletem, chroniące przed podczerwienią, chroniące przed olśnieniem słonecznym, filtry chroniące przed promieniowaniem laserowym). Ochrony oczu mogą być również elementem sprzętu ochrony układu oddechowego (wizjery w aparatach powietrzno-butlowych) lub środków ochrony głowy (osłony montowane do przemysłowych hełmów ochronnych). Środki ochrony oczu wszystkich kategorii składają się z części przeziernej (wizjery, szybki, siatki lub filtry) oraz z ramki (okulary i gogle) lub korpusu wraz z nagłowiem (osłony).
Najpowszechniej stosowaną ochroną oczu są okulary ochronne. Wskazane jest, aby okulary ochronne miały osłonki zabezpieczające przed dostaniem się niebezpiecznych rozbryzgów cieczy lub odprysków ciał stałych od strony czoła.

Jeśli ze względu na rodzaj zagrożenia wymagana jest szczelniejsza ochrona oczu, należy stosować gogle ochronne. Ich konstrukcja zapewnia ścisłe przyleganie do twarzy użytkownika, co sprawia, że gogle mogą być stosowane także do ochrony przed czynnikami biologicznymi. Należy jednak pamiętać, że systemy wentylacji gogli mogą bardzo różnić się między sobą.

Osłony twarzy chronią całą twarz, a duża powierzchnia ochronna minimalizuje prawdopodobieństwo przeniknięcia do wnętrza niebezpiecznych rozbryzgów cieczy. Osłony twarzy można stosować również wraz z okularami (ochronnymi lub korekcyjnymi), goglami oraz niektórym sprzętem służącym do ochrony układu oddechowego. Na rysunku 3 przedstawiono typową osłonę twarzy.

Ostatnią podstawową kategorią środków ochrony oczu są osłony spawalnicze, czyli sprzęt zapewniający ochronę użytkownika przed szkodliwym promieniowaniem optycznym i innymi specyficznymi zagrożeniami powstającymi podczas spawania i/lub w technikach pokrewnych. Do ochron spawalniczych zalicza się: przyłbice spawalnicze, tarcze spawalnicze, gogle i okulary oraz kaptury spawalnicze.
Podczas uprawiania dyscyplin sportowych, takich jak np. narciarstwo, żeglarstwo, pływanie oraz turystyki rowerowej zalecane jest stosowanie odpowiednich okularów lub gogli. Zarówno gogle jaki i okulary przeznaczone do uprawiania sportów mogą w niekorzystnych warunkach temperatury i wilgotności ulegać zaparowaniu. Zjawisko zaparowania powodujące znaczne ograniczenie widzenia może stwarzać zagrożenie wypadkowe, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów oraz jazdy na nartach lub snowboardzie.

Wspólnym elementem dla większości opisanych powyżej typów środków ochrony oczu jest szybka ochronna. Ponieważ jej podstawowym zadaniem jest ochrona przed uderzeniami nazywana jest często szybką przeciwodpryskową, a ochrony, w których jest montowana przeciwodpryskowymi okularami, goglami lub osłonami twarzy. Jeśli szybka ochronna posiada również właściwości filtracyjne (np. osłabia natężenie promieniowania nadfioletowego) jest ona również filtrem. Kształt szybki ochronnej różni się zasadniczo w okularach, goglach i osłonach twarzy. Do budowy szybek ochronnych stosowany jest poliwęglan (PC), polimetakrylan metylu (PMMA) lub octan celulozy (CA) o grubościach od 0,25 mm do 3 mm.

Dlaczego środki ochrony oczu i twarzy mogą ulegać zaparowaniu?

Zawartość pary wodnej w powietrzu nazywa się jego wilgotnością, którą podaje się zwykle w jednostkach względnych, przyjmując za 100% maksymalną zawartość pary wodnej w określonej temperaturze, od której zaczyna się w danych warunkach jej skraplanie. Zawartość wilgoci w powietrzu na terenie otwartym zależy od warunków atmosferycznych (opady i temperatura). Natomiast zawartość pary wodnej w powietrzu w pomieszczeniach zależy od wielu czynników:

  • od wilgotności powietrza na zewnątrz,
  • od sposobu ogrzewania i wentylacji,
  • od liczby osób przebywających w pomieszczeniu i rodzaju ich aktywności,
  • od innych czynników takich jak źródła wilgoci (np. gotująca się woda, procesy technologiczne wydzielające lub pochłaniające wodę).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl